Oferta

Stowarzyszenia i fundacje

Świadczona pomoc prawna w tym zakresie w szczególności obejmuje:
  • pomoc w zakładaniu i rejestracji stowarzyszeń i fundacji;
  • przygotowywanie i weryfikacja projektów statutów, regulaminów i uchwał;
  • opiniowanie i dokonywanie zmian w statucie oraz aktualizacja danych organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • uczestnictwo i doradztwo prawne na walnych zgromadzeniach;
  • reprezentowanie stowarzyszenia lub fundacji w postępowaniach sądowych i administracyjnych;
  • pomoc w likwidacji stowarzyszenia lub fundacji.