O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Werenicz jest niezależną kancelarią prawniczą z siedzibą w Szczecinie. Działalność Kancelarii nie ogranicza się jednak do stolicy Pomorza Zachodniego, lecz także jest prowadzona na terenie całego województwa zachodniopomorskiego.

Kancelaria od kilkunastu lat świadczy w szerokim zakresie pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych i prawnych.

 

 

Kancelaria oferuję stałą kompleksową opiekę prawną dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w różnych dziedzinach życia gospodarczego oraz dla różnego rodzaju osób prawnych i jednostek organizacyjnych.

 

 

Kancelaria z powodzeniem reprezentuje Klientów w wielu skomplikowanych postępowaniach sądowych, podatkowych, administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych. Kancelaria pomaga również w znalezieniu pozasądowych sposobów rozwiązania sporów.

Kancelaria ma elastyczny sposób ustalenia wynagrodzenia za pomoc prawną i jest ono ustalane każdorazowo indywidualnie  Klientem po zapoznaniu się ze zleconą sprawą. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od wymaganego nakładu pracy, wartości przedmiotu sprawy oraz stopnia złożoności zagadnienia.

Właściciel Kancelarii posiada następujące uprawnienia:

  • wpis nr Sz-985 na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie.

  • licencja doradcy restrukturyzacyjnego (syndyka) nr 570 wydana przez Ministra Sprawiedliwości – uprawniająca do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 z późn. zm.).

  • certyfikat księgowy nr 4076/2003 wydany przez Ministra Finansów potwierdzający kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 76b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.).