Oferta

Prawo administracyjne

Kancelaria doradza Klientom we wszelkich sprawach administracyjnych, a także w postępowaniach egzekucyjnych w administracji.
Świadczona pomoc prawna w tym zakresie w szczególności obejmuje:
  • reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej;
  • konsultacje dotyczące uzyskiwania wymaganych pozwoleń i zezwoleń administracyjnych, decyzji, dokonywania wymaganych zgłoszeń i zawiadomień;
  • sporządzanie odwołań, zażaleń oraz wniosków o wznowienie postępowania lub stwierdzenie nieważności decyzji;
  • sporządzanie i wnoszenie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.