Oferta

Jednostki samorządu terytorialnego

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną i doradztwo prawne w zakresie działalności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych. Obsługa prawna przede wszystkim polega na osobistym i bieżącym udzielaniu w ustalonym czasie porad oraz konsultacji prawnych dla kierownictwa i pracowników w siedzibie jednostki samorządowej lub   zdalnie.
Świadczona pomoc prawna w tym zakresie w szczególności obejmuje:
  • opracowywanie opinii prawnych w sprawach związanych z działalnością jednostki samorządowej;
  • opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez jednostkę samorządową;
  • opiniowanie projektów decyzji i postanowień wydawanych w toku postępowań administracyjnych i podatkowych;
  • opiniowanie projektów aktów prawnych stanowionych przez organy jednostki samorządowej;
  • reprezentowanie jednostki samorządowej w postępowaniach sądowych, sądowoadministracyjnych, egzekucyjnych oraz przed organami administracji;
  • obsługę prawną sesji organu stanowiącego jednostki samorządowej oraz udział w posiedzeniach jego komisji.