O mnie

Jestem radcą prawnym z długoletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa prawnego i podatkowego oraz prowadzenia postępowań przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i innymi organami dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych i prawnych.

Jestem też licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Prowadziłem (jako syndyk) lub nadzorowałem (jako nadzorca sądowy albo tymczasowy nadzorca sądowy) działalność gospodarczą i procesy upadłościowo-restrukturyzacyjne spółek kapitałowych w różnych branżach oraz zarządzałem zespołami pracowników zatrudnionych w tych podmiotach.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje też zatrudnienie w centrali jednego z największych polskich banków na stanowiskach związanych z compliance oraz audytem wewnętrznym, a także orzekanie w samorządowym kolegium odwoławczym oraz pracę w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej.

Skuteczna pomoc prawna w Twojej sprawie


 

Jestem absolwentem magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie zostałem wpisany po ukończeniu aplikacji radcowskiej i zdaniu egzaminu radcowskiego. Ukończyłem studia podyplomowe na kierunku rachunkowość na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) oraz Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto uzyskałem certyfikat księgowy Ministra Finansów, który uprawnia mnie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Posiadane przeze mnie doświadczenie i wykształcenie oraz szeroki zakres specjalizacji pozwalają mi podejść kompleksowo do oczekiwań Klientów. Szczególny nacisk kładę na realizację potrzeb Klientów przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa prawnego, a także biznesowych i podatkowych aspektów każdej powierzonej mi sprawy.

Każdy mój Klient i każda jego sprawa są traktowane w sposób zindywidualizowany, ponieważ uważam, iż nie ma osób lub sytuacji, które byłyby takie same. Takie podejście do mojej pracy pozwala mi unikać rutyny i zachować należytą staranność przy świadczeniu usług prawnych.

Zapraszam do korzystania z usług mojej Kancelarii.

Tomasz Werenicz