Oferta

Spółki i kontrakty handlowe

W ramach kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców Kancelaria zapewnia doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Świadczona pomoc prawna w tym zakresie w szczególności obejmuje:
  • zakładanie oraz przekształcenie spółek prawa handlowego;
  • rejestrację spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym i dokonywanie w tym rejestrze wszelkich zmian;
  • wsparcie prawne podczas negocjacji umów;
  • przygotowywanie projektów umów i statutów.