Oferta

Restrukturyzacja i upadłości

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych. Oferta jest skierowana nie tylko do zadłużonych i niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością przedsiębiorców i spółek, lecz także do wierzycieli uczestniczących w postępowaniach upadłościowych bądź restrukturyzacyjnych.
Świadczona pomoc prawna w tym zakresie w szczególności obejmuje:
  • przygotowywanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, w tym wprowadzonego w ramach tzw. Tarczy 4.0 uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego;
  • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości;
  • zgłaszanie wierzytelności, kontrolę i bieżące informowanie o prowadzonym postępowaniu upadłościowym;
  • zaskarżanie postanowień oraz działań uczestników i instytucji w postępowaniu;
  • reprezentowanie na radach wierzycieli;
  • reprezentowanie stron w toku postępowań w przedmiocie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.