Oferta

Compliance / Zarządzenie zgodnością

Compliance (ang. zgodność) to zbiór spójnych, usystematyzowanych zasad i procedur, które obejmują poszczególne aspekty działania wybranej jednostki. Compliance ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa prawnego działalności gospodarczej prowadzonej przez Klientów. Kancelaria pomaga współtworzyć systemy kontroli wewnętrznej w firmie Klienta oraz doradza wybór odpowiedniej metody zarządzania ryzykiem pozwalającej na funkcjonowanie w zgodności z regulacjami prawnymi.
Świadczona pomoc prawna w tym zakresie w szczególności obejmuje:
  • analizę wewnętrznych i zewnętrznych ryzyk prawnych związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą;
  • opracowanie polityki (systemu) compliance i procedur kontroli wewnętrznej oraz bieżącą weryfikację ich przestrzegania;
  • kompleksowe wsparcie prawne związane z zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi w przypadku naruszenia zasad compliance (nadużycie zaufania, konflikt interesów, nadużycia gospodarcze i finansowe, nieuczciwość pracowników, osób zarządzających lub współpracowników firmy).